Webshop Zuidoost United

Beste klant,

Allereerst willen wij ons verontschuldigen dat uw bestelling niet binnen de verwachte levertijd bij u is aangekomen. Helaas had onze distributeur te maken met enorme vertragingen waardoor de containers met goederen pas afgelopen vrijdag (9 september) in Nederland arriveerden. Sinds maandag 12 september is de distributie in Nederland weer actief en onze eerste bij hun bestelde zendingen zijn woensdag 14 september gearriveerd. Wij doen vanzelfsprekend ons uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk de deur uit te krijgen.

Teamwear4you is uit op een duurzame relatie met Zuidoost United en zal er dus alles aan doen (binnen onze macht) om ervoor te zorgen dat deze vertraging de leden van Zuidoost United niet nogmaals treft. Ons bedrijf gaat in gesprek met Zuidoost United om een passende compensatieregeling te bedenken voor gedupeerde leden.

Graag maken we u erop attent dat de bestellingen worden afgehandeld op basis van binnengekomen datum.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

Teamwear4you

Dear Customer,

First of all, we would like to apologize that your order did not arrive within the expected delivery time. Unfortunately, our distributor had to deal with enormous delays, which meant that the containers with goods only arrived in the Netherlands last Friday (9 September). Distribution in the Netherlands has been active again since Monday 12 September and our first shipments ordered from them arrived on Wednesday 14 September. We do our utmost to get all orders out as quickly as possible.

Teamwear4you is looking for a lasting relationship with Zuidoost United and will therefore do everything (within our power) to ensure that this delay does not affect the members of Southeast United again. Our company will talk to Zuidoost United to come up with a suitable compensation for all affected by the delay.

We would like to draw your attention to the fact that orders are processed on the basis of the received date.

We hope to have informed you sufficiently with this.

Sincerely,

Teamwear4you